Historia

Fundacja

Fundacja Góry Matki Bożej (Muttergottesberg-Stiftung) powstała 18 października 1993 r. z kapitałem początkowym 100.000 marek. Do 01. maja 2005 wysokość kapitału Fundacji wynosiła 524. 028 Euro. Założycielem Fundacji jest Pan Franz Jentschke, rodak, którego dom rodziny mieścił się w Pastwinach niedaleko Góry Matki Bożej. Prace remontowe na Górze..., rozpoczął w maju 1987 r., jeszcze w okresie komunizmu, po cudownym uzrowieniu, jak sam mówi, przez tutejszą Matkę Bożą. W roku 1988 rozpoczęto przygotowania do odnawiania zniszczonych Kaplic Drogi Krzyżowej w alei z Kralik na Górę Matki Bożej.