Przewodnik

stairsGóra Matki Bożej jest architektonicznym monumentem, skarbem sztuki, ale przede wszystkim jest miejscem modlitwy i życia duchowego. Jak można wyczytać z historii tego miejsca, większość budynków była wybudowana w latach między 1696 a 1710 r. Również wyposażenie budynków pochodzi z przełomu XVII a XVIII wieku. Na uwagę zasługuje grupa bardzo cennych figur wykonynych przez uczniów Bernarda Brauna,które były w kaplicach na drodze z miasta - w alei. Figury te w pięćdziesiątych latach XX w. były bardzo zniszczone i uszkodzone przez wandali. Dalszymi klejnotami są ołtarze, wykonane przez rzeźbiarzy na wzór rozwijających się liści w latach około 1700 r. umieszczone w krużgankach. Kościół, także jest to perełka, został wyzdobiony w pesudorenesansowym stylu w latach 1883 - 1907, gdzie ołtarze i figury są rzeźbione z limbowego drzewa. Całość prac wykonała firma Ferdinanda Stuflessera ze St.Ulrich - Grödental z północnego Tyrolu.

Szczegółową informację na temat Góry Matki Bożej można uzyskać w publikacji wydanej przez Praską Prowincję Redemtorystów w 2006 r. w ramach projektu pod nazwą „Propagacja Klasztoru na Górze Matki Bożej w Kralikach”.

W miesiącach letnich od początku czerwca do końca września, przestrzeń kościoła, krużganki i Schody Święte otwarte codziennie od 10 do 17 godzin. W niedzielę, Kościół jest otwarty od 9 rano.