Poděkování za svobodu a demokracii - mše sv. s doprovodem kytar v neděli 13. 11. 2022 v 15 hodin

Milí přátelé rytmických a „retro“ písní,

po roce opět zveme na Horu Matky Boží na děkovnou mši svatou s kytarovým rytmickým doprovodem v blízkosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii. Setkání se na Hoře Matky Boží v Králíkách uskuteční v neděli 13. listopadu 2022. Mše svatá začíná v obvyklých 15 hod., ale opět můžete dorazit i dříve – písně k sehrání a naladění budeme hrát už cca od 14.30.

Hudební doprovod obstará rytmická schola kostela Nanebevzetí Panny Marie z Hradce Králové společně s vámi všemi, milí muzikanti z blízka i z dáli, kteří se přidáte se svým hudebním nástrojem – jste srdečně zváni a vřele vítáni. 

Po mši sv. se sejdeme v refektáři kláštera na agapé. Kdo byste prosím měli možnost dovézt něco na společný stůl, předem veliké díky!