Fundacja

Fundacja Góry Matki Bożej (Muttergottesberg-Stiftung) powstała 18 października 1993 r. z kapitałem początkowym 100.000 marek. Do 01. maja 2005 wysokość kapitału Fundacji wynosiła 524. 028 Euro. Założycielem Fundacji jest Pan Franz Jentschke, rodak, którego dom rodziny mieścił się w Pastwinach niedaleko Góry Matki Bożej. Prace remontowe na Górze..., rozpoczął w maju 1987 r., jeszcze w okresie komunizmu, po cudownym uzrowieniu, jak sam mówi, przez tutejszą Matkę Bożą. W roku 1988 rozpoczęto przygotowania do odnawiania zniszczonych Kaplic Drogi Krzyżowej w alei z Kralik na Górę Matki Bożej. W rok później 03. maja 1989 r. rozpoczęto prace remontowe pierwszej Kaplicy oddalonej od centrum Miasta około 1 km., a od Klasztoru 200 m. Zadanie to nie było łatwe i proste, bowiem na wszelkiego rodzaju remonty trzeba było uzyskać pozwolenie władzy komunistycznej, ale prace można było prowadzić tylko dlatego, że aleją nikt nie chodził.

Pierwsza Kaplica została odrestaurowana w rekorowym czasie – dziewięciu dni, a kiedy były gotowe już cztery Kaplice w listopadzie 1989 r. komunizm upadł.

W roku 1990 zaczęto odnawianie wnętrz Kaplic, a następnym roku odrestaurowano Bramę na początku Drogi Krzyżowej oraz położono na Kaplicach nowe pokrycie dachowe z blachy.

Jedną z największych akcji zorganizowanych przez Pana Jentschke, był remont Domu Pielgrzyma, który przebiegał w latach 1990 – 1993. Prace by finansowane w większej części przez redemtorystów, a druą część fonansowali rodacy z Niemiec.

W każdym roku Fundacja ofiaruje pieniądze na to, aby Góra Matki Bożej była i stała się klejnotem jakim w przeszłości była. W zarządzie Fundacji są czescy obywatele, np. były Starosta miasta Kralik Mgr. Dušan Krabec oraz długoletni pracownik Fundacji Pan Jiří Vencl.