Kontakt

Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II

Kopeček 1
561 69 Králíky
tel.: +420 603 198 318
e-mail: ds@klasterkraliky.cz
IČ: 73631035

Číslo účtu: 2400449404/2010

Děkujeme za vaše dary na provoz a údržbu areálu poutního místa na Hoře Matky Boží!

Rektor duchovní správy:

P. ICLic. Karel Moravec
tel.: +420 603 467 320
e-mail: moravec@bihk.cz

Objednávky prohlídek areálu: email: horamatky@gmail.com

Doprava:

Na Horu Matky Boží jezdí v pracovních dnech několikrát denně linkový autobus.
Autobusová zastávka je na rozcestí asi 400 m od poutního kostela.
Aktuální jízdní řád lze nalézt na internetu po zadání:
Odkud: Králíky aut. st. (pozor!! Králíky, okres Ústí nad Orlicí!!);
Kam: Králíky, Hedeč, konečná

Mapa