Vigilie velikonoční 2014

Slavnost velikonoční vigile 2014, foto Hanka Genrtová

Žehnání ohně a velikonoční svíce na nádvoří
Rozsvícení paškálu
Světlo Kristovo! Sláva Tobě, Pane!
Při chvalozpěvu Exultet
Při chvalozpěvu Exultet
Svěcení vody
Obnova křestních slibů
Velikonční svíce - paškál, znamení ukazující na Krista - Světlo světa