Velikonoční program pro děti z mateřských školek 10. 4. 2014

Pro děti a učitelky z mateřských školek z Králík i Červené Vody byl na Hoře Matky Boží připraven program o smyslu a významu Velikonoc. Foto Roman Albrecht

Na závěr setkání děti poznávají modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš
Písně během programu zajistila Eva Kubišová