Interiér kláštera a poutního kostela

Foto Roman Albrecht, duben 2014

Oltá sv. Gerarda
Oltář Panny Marie Bolestné
Oltář sv. Jana Nepomuckého
Oltář sv. Klementa
Oltář sv. Alžběty s Pražským Jezulátkem
Oltář sv. Josefa
Oltář sv. Alfonse
Hlavní oltář kostela
Obraz Panny Marie
Obraz Panny Marie na oltáři
Chodba v přízemí kláštera
Kříž v chodbě kláštera