Aktuality

Poutní dům - přerušení provozu u důvodu rekonstrukce domu.

Od roku 2017 je Poutní dům ve vlastnictví královéhradeckého biskupství. Zázemí pro stravovací služby i prostory pro ubytování již potřebovaly rekonstrukci. V roce 2018 byl vypracován projekt generální opravy a bylo vydáno stavební povolení. Na jaře 2019 již byla zastřešena terasa u restaurace, v listopadu 2019 začíná generální oprava celého domu.

Stavební úpravy na Hoře Matky Boží, stěhování Památníku internace

Vážení poutníci, prosíme, omluvte dočasně ztížené podmínky vstupu do poutního kostela. Probíhají zde stavební úpravy, jejichž cílem je vybudování bezbariérového vstupu do objektu, a vytvoření nového zázemí pro poutníky a turisty včetně sociálního zařízení. Prohlídkovou trasu ambitů chceme rozšířit o novou expozici připomínající dějiny Hory Matky Boží včetně temné doby internace v 50.

Stránky