První soboty v měsíci

Program prvních sobot v roce 2013 bude podobný, jako v minulých měsících.

V 10 hodin dopoledne bude modlitba růžence, adorace, příležitost ke svátosti smíření.

V 11 hodin bude mše svatá.

Program zajišťují P. Petr a P. František z farnosti Hanušovice.