Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2013

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 15. 8. 2013 bude mše svatá na Hoře Matky Boží odpoledne ve 14.30, v době, kdy je možné využít spojení linkovým autobusem z Králík.

V neděli 18. srpna v 10 hodin bude na Hoře Matky Boží u Králík slavit poutní mši svatou královéhradecký biskup mon. Jan Vokál. 

Srdečně zveme všechny poutníky!