Duchovní obnova pro manžele 9. - 12. 10. 2014

Zveme manželské páry na duchovní obnovu pro manžele ve dnech 9. - 12.10.2014. Duchovní obnova se bude konat v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík, obnovu povede P. Karel Moravec. Téma: Evangelii gaudium (radost z evangelia). Začátek ve čtvrtek 9. 10. v 18 hodin večeří, ukončení v neděli 12. 10. ve 12 hodin obědem. Cena za celý pobyt 2400,- Kč za manželský pár (1200,- Kč za osobu).

Přihlášky: Duchovní správa poutního kostela v Králíkách II, Kopeček 1, 561 69 Králíky. P. Karel Moravec.

Přihlášky zasílejte nejlépe mailem na adresu: moravec@bihk.cz    tel.: 603 467 320. Kontakt je také na www.klasterkraliky.cz externí odkaz