Nabídka

Návštěva kostela, poutního areálu, Památníku internace a klášterního obchodu

POUTNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ P. MARIE 

Kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma.  Rovněž nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů jsou od 3. 4. 2016 přístupné, ve stejném režimu jako kostel.

Poutníci mohou prostory kostela a kaple Svatých schodů využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě.

 

PROHLÍDKY POUTNÍHO AREÁLU

Poutě

 

Hlavní pouť je vždy na slavnost Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. a v neděli po tomto datu.