Nařízením komunistické moci byli všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci "K" v noci ze 13. na 14. dubna 1950 odvlečeni ze svých řeholních domů a soustředěni do několika "soustřeďovacích klášterů", kde museli pracovat za státního dozoru. Jeden z těchto koncentračních táborů byl zřízen i na Hoře Matky Boží u Králík. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do prostoru je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto rozhodnutí pro všechny velmi stísněně. Žili zde řeholníci z různých řádů, mezi nimi i pováleční správci Hory Matky Boží - redemptoristé.

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1695 - 1700. V roce dokončení byl do kostela přinesen milostný obraz P. Marie Sněžné (podle originálu z římského chrámu Santa Maria Maggiore, o němž se věřilo, že ji namaloval evangelista svatý Lukáš), který se stal srdcem poutního místa, a Lysá hora dostala nové jméno – Hora Matky Boží.

V době třicetileté války byla hora, na které dnes klášter stojí, pustá a bez porostu, proto se jí říkalo Lysá hora. Na tuto horu v té době chodívala procesí modlících se dětí. Mezi nimi byl i malý Tobiáš Jan Becker (1649-1710), pozdější královehradecký biskup. Ten si jako malý chlapec umínil, že až vyroste, postaví na této hoře kostel. V roce 1696 byla účast v procesí tak veliká, že tehdejší králický farář Schliemann na to Tobiáše Beckera upozornil a připomenul mu jeho slib z dětství. A kanovník Becker se rozhodl svůj dětský sen realizovat.

Aktuálně

Foundation

The Foundation of the Mountain of Mother of God, the so-called Muttergottesberg-Stiftung, was set up on October 18, 1993; its starting capital accounted for DM100,000. On May 1, 2005 the capital yielded €524,028. Mr Franz Jentschke, the countryman born in a village close to the Mountain of Mother of God, is the founder of the Foundation. After being miraculously healed on intercession of the Blessed Virgin Mary of Králíky, as stated by him, he initiated the renovation of the place of pilgrimage in May 1987, i.e. still in the communist time.

Fundacja

Fundacja Góry Matki Bożej (Muttergottesberg-Stiftung) powstała 18 października 1993 r. z kapitałem początkowym 100.000 marek. Do 01. maja 2005 wysokość kapitału Fundacji wynosiła 524. 028 Euro. Założycielem Fundacji jest Pan Franz Jentschke, rodak, którego dom rodziny mieścił się w Pastwinach niedaleko Góry Matki Bożej. Prace remontowe na Górze..., rozpoczął w maju 1987 r., jeszcze w okresie komunizmu, po cudownym uzrowieniu, jak sam mówi, przez tutejszą Matkę Bożą. W roku 1988 rozpoczęto przygotowania do odnawiania zniszczonych Kaplic Drogi Krzyżowej w alei z Kralik na Górę Matki Bożej.

Stránky